prive-werk-balans
Fanny Willems
10/17/2023

Duurzaam & snel herstel van privé-werkbalans met herprogrammering

10/17/2023

In Nederland zien we een toenemend percentage van het totale verzuim veroorzaakt door psychische klachten, vooral bij vrouwen tussen de 35 en 45 jaar, werkzaam in sectoren zoals zorg, onderwijs en welzijn. Deze vrouwen ervaren psychische en psychosomatische klachten, wat kan leiden tot langdurig verzuim en een verstoorde werk-privébalans. Deze uitdagingen leiden tot hoge kosten en langdurige hersteltrajecten. Dit artikel onthult waarom juist deze groep vastloopt en wat werkgevers kunnen doen om hen te ondersteunen bij het doorbreken van deze patronen. Ontdek hoe neurowetenschappen en herprogrammering kunnen helpen om verzuim te verminderen, snellere re-integratie te realiseren, en een betere werk-privébalans en meer veerkracht voor werknemers te bevorderen.

De ontwikkeling van het brein en gedragspatronen; oorzaken van verzuim

Ons brein is een fascinerend en complex orgaan dat continu informatie verwerkt en ervaringen opslaat. Gedurende ons hele leven doen we dagelijks nieuwe ervaringen op en registreren we deze in ons geheugen. Deze ervaringen activeren specifieke zenuwcellen in ons brein, die onderling verbindingen creëren, bekend als neurale paden.

Wanneer we soortgelijke ervaringen herhaaldelijk meemaken, versterken deze neurale paden zich. Dit betekent dat ons brein deze verbindingen krachtiger maakt als we voortdurend dezelfde situaties, emoties of gedachten ervaren. Als gevolg daarvan reageren we onbewust op vergelijkbare manieren, gebaseerd op wat we eerder hebben geleerd. Dit is hoe nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld en later automatisch worden uitgevoerd, zoals fietsen of autorijden.

Desalniettemin blijft ons brein zich aanpassen aan nieuwe ervaringen. Sommige neurale paden versterken als ze vaak worden geactiveerd, terwijl andere verzwakken of zelfs verdwijnen als ze niet worden gebruikt.

Hoe langer de stress aanhoudt, hoe dieper de patronen in het brein verankeren

Langdurige stress, angst en negatieve emoties kunnen echter resulteren in diepere en sterkere neurale paden. Dit betekent dat deze emoties intenser worden gevoeld, en we sneller en heftiger reageren op vergelijkbare situaties. Hoe intenser de ervaring en emotie, hoe dieper het patroon in ons brein wordt ingeprent, waardoor het lastig kan zijn om nieuwe en positievere patronen te ontwikkelen. Terwijl de oude patronen juist sterker worden verankerd.

In dit artikel zullen we ontdekken hoe deze neuro-wetenschappelijke principes kunnen worden toegepast om psychisch herstel te versnellen en een stevige basis te bieden voor werknemers om weer grip te krijgen op hun leven en privé- werkbalans te herstellen.

De natuurlijke afweer- en beschermingsmechanismen van het brein

Onze hersenen zijn oorspronkelijk ontworpen om ons veilig te houden en van ervaringen te leren, zodat we beter kunnen reageren op vergelijkbare situaties in de toekomst. Echter, de patronen, gedragingen en emoties die we als kind hebben ontwikkeld en die toen effectief waren, kunnen ons op latere leeftijd soms behoorlijk in de weg zitten

Rond de leeftijd van 35 jaar, is je identiteit en persoonlijkheid volledig gevormd. Dat wil zeggen, dat we geprogrammeerd en geconditioneerd zijn met een scala aan gedrag, houding, overtuigingen, reacties, gewoontes, perceptie, associatieve herinneringen die ons aansturen, zonder dat we ons daarvan nog bewust zijn. 

Deze patronen worden steeds hardnekkiger, omdat het brein minder plastisch wordt naarmate je ouder wordt en de neurale paden en patronen steeds sterker worden naarmate ze vaker worden geactiveerd. Je wordt als het ware, steeds sterker bedraad om hetzelfde patroon te volgen, hetzelfde gedrag te vertonen met dezelfde bijbehorende emoties. 

Waarom juist vrouwen 35-45 in de zorg, onderwijs en welzijnssector gevoeliger zijn voor langdurig verzuim?

Hoewel het ontstaan van patronen die op latere leeftijd kunnen tegenwerken een algemeen fenomeen is, is het mij opgevallen dat vrouwen tussen de 35 en 45 jaar die werkzaam zijn in de zorg-, onderwijs-, en welzijnssector vatbaarder zijn voor deze patronen. 

Waarom is dat het geval?

  • Levensfase: Deze levensfase is vaak een periode van grote veranderingen en uitdagingen, zoals het combineren van werk en gezin, het vinden van een balans tussen carrière en persoonlijke ontwikkeling, en het omgaan met ouder worden.
  • Opvoeding en maatschappelijke druk: Vrouwen worden vaak nog steeds opgevoed met de norm dat zij zich moeten richten op zorgtaken en anderen tevreden moeten houden, waardoor zij minder geneigd zijn om voor zichzelf op te komen en hun eigen behoeften te uiten. Dit kan bijdragen aan het ontstaan van ongezonde patronen en de ontwikkeling van chronische stress.
  • Hormonale veranderingen: Hormonale veranderingen, zoals de menopauze, kunnen leiden tot fysieke en emotionele symptomen die een negatieve invloed hebben op de stemming en de energie van vrouwen. Stressvolle gebeurtenissen: Vrouwen tussen de 35 en 45 jaar kunnen te maken krijgen met stressvolle gebeurtenissen, zoals een scheiding, financiële problemen of het verlies van een dierbare, die een grote impact hebben op hun emotionele welzijn.
  • Opgeslagen emoties en overtuigingen: Zoals eerder besproken, kunnen opgeslagen emoties en overtuigingen uit het verleden een rol spelen bij het vasthouden aan bepaalde patronen en gedragingen die niet langer bevorderlijk zijn voor de gezondheid en de werk-privébalans.
  • Hoogsensitiviteit: Veel vrouwen in deze sector zijn hoogsensitief, waardoor zij gevoeliger zijn voor externe prikkels zoals emoties, geluiden, licht en geuren en informatie op een dieper niveau verwerken. Zij raken daardoor sneller overprikkeld en zijn gevoelig voor emotionele ladingen en overtuigingen van anderen, waardoor het moeilijker kan zijn om bij zichzelf te blijven en stevig op zichzelf te staan. 
  • Werkdruk, maatschappelijke druk en het negeren van eigen grenzen kunnen leiden tot overbelasting en burnout. Dit geldt met name voor sectoren zoals de zorg, onderwijs en welzijnssector, waar werknemers vaak ondergewaardeerd en ondergefinancierd zijn en er hoge eisen worden gesteld. Zij voelen vaak de druk om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, zoals collega's, leidinggevenden en cliënten, terwijl hun eigen behoeften en grenzen worden genegeerd. Dit kan leiden tot een disbalans tussen werk en privéleven. 

Mensen die hier gevoelig voor zijn, zoals hoogsensitieve personen, hebben moeite met het bewaken van hun grenzen en vinden het lastig om nee te zeggen. Daarnaast kunnen zij zich te veel aantrekken van de emoties van anderen en voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van anderen, wat kan leiden tot een hoge mate van stress en emotionele uitputting.

Welke kosten kun je terugdringen door het verzuim te voorkomen of verkorten? 

Volgens berekeningen van TNO kost een gemiddelde verzuimdag ongeveer € 250,-. Als we dit doortrekken naar een gemiddeld verzuim van 28 dagen per werknemer, kan dit al snel oplopen tot € 7.000,- per werknemer per jaar. Bij langdurig verzuim loopt dit bedrag nog verder op. Het is dus van groot belang voor werkgevers om preventieve maatregelen te nemen en werknemers te ondersteunen bij het voorkomen en herstellen van burn-out en langdurig verzuim.

Als werkgever sta je voor de uitdaging om werknemers te ondersteunen bij het omgaan met deze problemen en het terugkeren naar het werk. Traditionele therapie is vaak een oplossing die wordt aangeboden, maar dit kan soms niet effectief genoeg zijn. Buiten het feit dat dit een langdurig en kostbaar proces kan zijn, waarbij de werknemer regelmatig sessies bijwoont over een periode van weken, maanden of zelfs jaren, kan het moeilijk zijn om een therapeut te vinden die goed past bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de patiënt, waarbij de informatie op de juiste manier binnenkomt en beklijft. 

Daarnaast ontstaat bij langdurige therapie vaak een afhankelijkheid van de therapeut die ervoor zorgt dat de patiënt zich niet volledig empowered voelt om zelf verandering te bewerkstelligen. Het is de grootste uitdaging om de geleerde vaardigheden en inzichten uit therapie daadwerkelijk en effectief toe te passen in het dagelijks leven. 

Terugkomend op de werking van ons brein. 

Nu we weten dat onze hersenen voortdurend in staat zijn om nieuwe verbindingen te maken en oude verbindingen te versterken of te verzwakken, kunnen we deze neurale paden en patronen ook veranderen en nieuwe verbindingen maken. We kunnen het brein "herprogrammeren" en ervoor zorgen dat we nieuwe, gezonde patronen ontwikkelen die passen bij de huidige levensfase en waarbij we op een gezonde en effectieve manier met emoties omgaan. Op deze manier kunnen we een positieve verandering creëren bij werknemers van binnenuit. 

brein positief herprogrammeren

Herprogrammering voor sneller psychisch herstel: de Ontpop Methode

In de zoektocht naar effectieve oplossingen voor psychisch verzuim heeft herprogrammering als kortdurend programma zich bewezen als een krachtig alternatief voor traditionele therapie. Met mijn Ontpop Methode, gebaseerd op mijn eigen ervaring, bied ik een weg naar sneller psychisch herstel en een betere privé- werkbalans.

Anders dan langdurige therapieën is de Ontpop Methode ontworpen om snel en doeltreffend resultaten te behalen. Door de vele succesverhalen van deelnemers wordt de effectiviteit van dit programma bewezen. Het brengt mensen in balans, helpt hen beter om te gaan met emoties, geeft hen veerkracht en laat hen steviger op zichzelf staan.

Kortom, met de Ontpop Methode kunnen medewerkers zichzelf beter leren kennen en hun gedachten en gedrag aanpassen, wat zowel de werkprestaties als de privé- werkbalans verbetert, en dit allemaal in een kort tijdsbestek. Een win-win voor zowel medewerkers als werkgevers.

Wat kun je als HR-manager of werkgevers meteen doen om medewerkers te ondersteunen en verzuim te voorkomen?

Een gezonde organisatie begint bij gezonde en vitale medewerkers. In deze tijd is de prestatie- en werkdruk ontzettend hoog en wordt vaak vooral gefocust op het nog verder ontwikkelen van de vak-gerelateerde kennis en het versnellen van processen. Mensen zijn geen machines. We zijn er niet voor bedraad om alleen maar te werken. Ik geloof dat, door de menselijkheid terug te brengen en mensen weer terug in verbinding te brengen met zichzelf, we deze balans kunnen herstellen. Met een gezonde privé- werkbalans, kennis van hoe stress te ontladen en met gezonde grenzen en grip op hun leven, staan mensen voluit in hun kracht, zullen zij veel beter presteren en kan nieuwe informatie en extra kennis beter beklijven. Kortom, een win-win voor werkgevers en medewerkers!

zakelijk handboek 5 stappen

In het 5-stappen handboek voor Sterke teams van binnenuit, vindt je de stappen die je als betrokken HR-manager of werkgever meteen al kan zetten om te zorgen voor een sterk team met meer veerkracht van binnenuit. Download het handboek hier:

Wil je persoonlijk kennismaken en weten hoe Ontpop jouw organisatie kan ondersteunen met versnelde persoonlijke ontwikkeling door herprogrammering? Plan een vrijblijvend adviesgesprek.

Bronnen: Arbo Unie, CBS, Trimbos Instituut, Inkomen Collectief

Categorieën