vrouwen-van-rond-de-40
Fanny Willems
12/04/2023

Begrijp vrouwen van rond de 40 die vastlopen. Vrouwen zijn strijders.

12/04/2023

Er zijn veel negatieve benamingen en aannames, (die overigens vaak afkomstig zijn van mannen), om de aanzienlijke veranderingen te verklaren, die vrouwen van rond de veertig jaar doormaken. Het wordt vaak afgedaan als midlife crisis, te hooggevoelig, zwak of kwetsbaar, lastig en 'het zullen de hormonen wel zijn' en 'de overgang'. Het staat buiten kijf dat de veranderingen die een vrouw rond deze leeftijd doormaakt onherroepelijk veel effect hebben, niet alleen op henzelf en hun eigen geluk en gemoedstoestand maar ook op hun partner, het gezin, hun relaties en ook op hun werk.. 

Los van de hormonale en fysieke veranderingen die een vrouw doormaakt wanneer de vruchtbare levensfase – die voornamelijk gericht is op het baren en verzorgen van kinderen en het gezin – overgaat naar een nieuwe levensfase. In deze fase kan een vrouw zich eindelijk meer op zichzelf richten, het ware zelf omarmen en belichamen, en ontdekken wat zij nog meer te bieden en vooral ook te ontvangen hebben, dan puur het leven en 'leven geven'. Maar er zijn nog véél meer factoren die meespelen in het leven van een vrouw, die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat zij overbelast raken en drastische maatregelen moeten nemen voor zelfbehoud.

Luister het artikel hier of via Apple Podcasts.

Of lees hier verder...

De eeuwenoude en generationele trauma's en lasten die vrouwen meedragen

Vrouwen zijn evolutionair bedraad voor zorgzaamheid en veerkracht. Deze eigenschappen zijn essentieel voor het voortbestaan van de mensheid. Vrouwen zijn degenen die zwanger worden en bevallen, en zij zijn degenen die de primaire zorg voor kinderen dragen. Deze taken vereisen een grote mate van zorgzaamheid, veerkracht en flexibiliteit.

Eeuwenlange conditionering heeft echter impact gehad op de ontwikkeling van vrouwen. Vrouwen werden en worden nog steeds vaak geacht om zorgzaam, bescheiden en onderdanig te zijn. Vrouwen zijn vaak gepusht om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, en daardoor niet altijd in staat om hun eigen behoeften en verlangens te volgen. Dit kan leiden tot een gevoel van innerlijk conflict en vervreemding. Daardoor kunnen zij zich op den duur gaan afvragen wie zij zijn en wat zij willen. Zij kunnen zich daarbij enorm schuldig voelen als zij zich niet aan de verwachtingen van anderen houden.

Geen mid life crisis maar 'Ontwaken' - vrouwen van rond de 40 jaar

Rond hun veertigste komen veel (zo niet alle) vrouwen in een fase van ontwaken, waaraan dan vaak een identiteitscrisis, burn-out, echtscheiding, of depressie vooraf gaat. In deze fase beginnen vrouwen zich af te vragen wie zij eigenlijk zijn en wat zij willen in het leven, los van al die verwachtingen van anderen, al die conditioneringen en altijd maar het zorgen voor anderen vóórdat zij überhaupt hebben nagedacht over wat zij zelf eigenlijk nodig hebben. Zij beginnen zich af te vragen of zij wel de juiste keuzes in hun leven hebben gemaakt, willen meer uit het leven halen en weer in contact komen met zichzelf. Zij willen zich eindelijk ontplooien, zelfkennis verwerven en weten wat hun grotere ‘doel’ of missie is in het leven, buiten alleen zorgen voor het gezin.

De fase van ontwaken is  een tijd van enorme uitdagingen. Vrouwen kunnen worstelen met oude overtuigingen en patronen worden geconfronteerd met tegenstand en weerstand van anderen omdat zij dingen ineens anders gaan doen en aanpakken dan ervoor, zij hun identiteit opnieuw ontdekken, en nieuwe doelen en dromen ontwikkelen.

Als vrouw kun je bij uitstek je volledige potentieel bereiken en een verschil in de wereld maken. Je kunt een rolmodel zijn voor andere vrouwen en helpen om de wereld een betere, liefdevolle plek te maken.

Achtergrond - Waarom vrouwen evolutionair gezien super (veer)krachtig zijn

In het tijdperk waarin jagen en verzamelen de voornaamste levensstijl was, waren vrouwen niet alleen verantwoordelijk voor het in stand houden van de sociale samenhang binnen de stam en het huishouden, maar zij moesten ook constant alert zijn op de gevaren in hun omgeving. Terwijl de mannen zich volledig konden focussen op de jacht gingen, namen vrouwen de zorg voor de gemeenschap op zich. Ze beheerden het huishouden, hielden toezicht op de veiligheid van hun omgeving, fungeerden als de bewakers van het kamp en moesten voortdurend alert zijn op potentieel gevaarlijke dieren, giftige planten en andere bedreigingen. Deze constante alertheid en waakzaamheid en staat van paraatheid waren essentieel voor het overleven van de stam.

Bovendien waren de vrouwen de bewaarders van kennis over de natuurlijke wereld. Ze kenden alle eigenschappen van de planten, bloemen en andere elementen in hun natuurlijke omgeving. Deze kennis was van onschatbare waarde, niet alleen voor het welzijn van hun gemeenschap maar ook voor het behoud van hun eigen gezondheid. Deze evolutionaire taken vereisten niet alleen sociale intelligentie en organisatorische vaardigheden, maar ook een diep gewortelde verbondenheid met de natuur. De combinatie van sociale verantwoordelijkheid, ecologisch bewustzijn en het vermogen om zichzelf en anderen te beschermen, illustreert de buitengewone en niet te onderschatten kracht van vrouwen in een evolutionaire context.

Misschien kun je, wanneer je dit leest de link leggen naar 'nu' en zien dat 'wij' vrouwen zijn bedraad om continu onze omgeving te scannen en in alles potentieel gevaar te zien en dat een man vanuit dit en ons perspectief het ontzettend ongelijkwaardig gemakkelijk heeft ten opzichte van een vrouw. Het is essentieel dat mannen de kracht van vrouwen erkennen en dat mannen en vrouwen beter gaan samenwerken om gelijkheid en respect te bevorderen en juist de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten samen te waarderen.

vrouw-verzamelaar

Conditionering heeft de ontwikkeling van vrouwen beïnvloed

Vrouwen hebben door de eeuwen heen veel conditionering meegemaakt die hen heeft belemmerd in hun ontwikkeling. Deze conditionering is vaak gebaseerd op het patriarchaat, een systeem waarin mannen de macht hebben en vrouwen ondergeschikt zijn en waarin uit een angst van mannen voor de kracht, de spiritualiteit en de impact van vrouwen, zij op alle mogelijke manieren onderdrukt werden. Vrouwen werden vaak als seksueel object gezien en gereduceerd tot hun fysieke verschijning, wat leidde tot ongelijkheden op het gebied van werk, sociale status en andere levensgebieden. En een extreem voorbeeld is de heksenvervolging die duidelijk maakt hoe de angst voor vrouwelijke spiritualiteit en onafhankelijkheid leidde tot gewelddadige vervolging.

Hoewel de heksenvervolging lang geleden lijkt, zorgt deze pijnlijke geschiedenis onder heel veel vrouwen nog steeds voor een generationeel trauma en de angst om hun ware, gevoelige en sensitieve aard en spiritualiteit te laten zien en voluit zichzelf te zijn en te belichamen.

Daarnaast kregen en krijgen meisjes en vrouwen nog steeds de boodschap dat vrouwen minderwaardig zijn dan mannen. Ze worden geacht niet zo sterk of intelligent zijn als jongens of mannen, zij moeten vooral voor anderen zorgen en zelf lief en bescheiden zijn. Zij worden geacht om voor hun kinderen, hun partner en zelfs hun ouders te zorgen. Vrouwen worden vaak gewaardeerd op hun uiterlijk en geacht om er mooi en aantrekkelijk uit te zien.

Onbelemmerd gelukkig jezelf zijn

Het effect van gender-ongelijkheid op onze samenleving en relaties

Gender-ongelijkheid is nog steeds een groot probleem, met de loonkloof, beperkte carrièremogelijkheden en financiële kwetsbaarheid na een scheiding als concrete voorbeelden. Vrouwen hebben minder toegang tot leidinggevende posities, worden ondervertegenwoordigd op hogere niveaus in organisaties en ervaren belemmeringen in ondernemerschap. Het wordt tijd dat we het algemene bewustzijn vergroten, niet alleen onder mannen maar ook onder vrouwen die niet beter weten dan te leven in deze conditionering en serieuze stappen zetten voor een rechtvaardigere en gelijkwaardige samenleving, waarbij juist de krachten van beide seksen samen worden benut. Ook in relaties.

In relaties wordt op kleinere schaal vaak een machtsstrijd tussen mannen en vrouwen, mannelijke en vrouwelijke energie uitgevochten, die eigenlijk veroorzaakt wordt door het globale feit, dat vrouwen hun ruimte en kracht terug innemen, wat onherroepelijk frictie, wrijving en conflict teweegbrengt omdat dit van mannen vraagt om mee te bewegen en naast te vrouw te gaan staan.

Wist je dat? Vrouwen net zozeer krijgers en strijders waren als mannen?

Recent archeologisch onderzoek heeft fascinerende inzichten opgeleverd met betrekking tot vrouwelijke krijgers. In verschillende delen van de wereld zijn namelijk graven ontdekt die eerder werden geassocieerd met mannelijke strijders, maar bij nader onderzoek bleken de overblijfselen van vrouwelijke krijgers te zijn. Bijvoorbeeld de "Amazones" in de Euraziatische regio. Archeologen vonden daar graven waarvan gedacht werd dat ze van mannelijke krijgers waren, vanwege de aanwezigheid van wapens en andere strijduitrusting. Maar met behulp van geavanceerde forensische technieken, zoals DNA-analyse, werd vastgesteld dat een aanzienlijk aantal van deze graven eigenlijk toebehoorde aan vrouwelijke krijgers!

Dit werpt nieuw licht op traditionele opvattingen over de rol van vrouwen in oude samenlevingen. Het laat zien dat vrouwen actief deelnamen aan gevechten en mogelijk gelijkwaardige status hadden als mannen in strijdgemeenschappen. Zo zie je maar! Dit daagt de onze bekende stereotypering uit en maakt de diversiteit van de rollen die vrouwen door de geschiedenis heen hebben gespeeld duidelijk.

Wat zijn de uitdagingen en kansen tijdens de fase van ontwaken?

Culturele verwachtingen leiden ertoe dat vrouwen hun eigen kracht en veerkracht vaak enorm onderschatten wat leidt tot een aantal negatieve gevolgen voor vrouwen, waaronder:

 • Onzekerheid: Vrouwen kunnen onzeker worden over zichzelf en hun capaciteiten.
 • Ondergeschiktheid: Vrouwen kunnen zich nog steeds ondergeschikt voelen aan mannen.
 • Verborgenheid: Vrouwen kunnen hun eigen behoeften en verlangens onderdrukken ten opzichte van anderen
De tijd is echt gekomen voor vrouwen om deze conditionering los te laten. Dit kan een proces zijn dat tijd en moeite kost, maar het is het zo waard om te voelen dat je helemaal puur en oprecht mag zijn wie jij bent en zoals jij bedoeld bent.
 • Al die conditioneringen, oude overtuigingen en patronen moeten worden loslaten: Vrouwen moeten oude overtuigingen en patronen loslaten die hen beperken. Dit is een moeilijk proces wat jaren kan duren.
 • Weerstand van anderen: Vrouwen kunnen weerstand van anderen ervaren als ze eindelijk hun eigen weg gaan. Dit is heel frustrerend en maakt het extra moeilijk om die verandering door te zetten.
 • Identiteitscrisis, burn-out of echtscheiding: Vrouwen maken in deze fase zo veel veranderingen door, terwijl zij nog steeds het hoofd van de huishouding en opvoeding zijn en daarnaast ook gewoon een baan of een eigen bedrijf hebben. Om te zijn wie zij in werkelijkheid zijn, buiten al deze conditioneringen en verwachtingen waaraan zij al die jaren hebben voldaan, is het soms nodig om afscheid te nemen van het oude en opnieuw te beginnen.

Wat vrouwen ten opzichte van mannen meer moeten doormaken en doorleven

Het is belangrijk om deze fase met begrip en steun te benaderen. Vrouwen hebben in deze tijd veel behoefte aan liefde, acceptatie en begeleiding. Vrouwen zijn degenen die zwanger worden en bevallen. Dit is een fysieke en emotionele ervaring die een grote impact heeft op het hele leven en de persoonlijke, emotionele, fysieke en ook de financiële ontwikkeling van een vrouw. Nog steeds zijn vrouwen over het algemeen degenen die de primaire zorg voor kinderen dragen en het beste kunnen overzien wat er nodig is voor de kinderen en hoe alles rond de kinderen te organiseren. Dit is een belangrijke en verantwoordelijke taak die veel tijd en energie vergt. Daarnaast gaan vrouwen rond deze leeftijd door de perimenopauze of de menopauze, een periode van hormonale veranderingen die een grote invloed kan hebben op het lichaam en de geest. Al deze veranderingen leiden tot veel onzekerheid en kwetsbaarheid en daarom verdienen vrouwen die deze ervaringen doormaken, respect en steun. Niet alleen van andere vrouwen maar ook van mannen.

Tips om conditioneringen en overtuigingen los te laten

Enkele manieren om conditionering los te laten zijn:

 • Word je bewust van de conditionering die je hebt meegemaakt. Voordat je iets kunt loslaten, moet je eerst weten en bewust worden wat het is dat je moet loslaten.
 • Word je bewust van de gevolgen van conditionering. Denk na over hoe de conditionering invloed heeft gehad op je leven.
 • Ontdek jouw eigen waarden en maak keuzes die hiermee in lijn zijn. Wees niet bang om keuzes te maken die niet aan de verwachtingen van anderen voldoen.
 • Zoek steun van anderen. Het helpt om met anderen te praten over de conditionering die je hebt meegemaakt.

Met mijn 6-weken programma 'Stevig op Jezelf Staan' doorbreek en herprogrammeer je negatieve overtuigingen, patronen en gedachten zodat je voortaan stevig en onafhankelijk op jezelf kunt staan. Het is bij uitstek geschikt voor mensen die zichzelf wegcijferen en teveel zorgen voor anderen, uit angst voor afwijzing of om in de steek gelaten te worden en wordt gevolgd door vrouwen en mannen.

Naast dat het zorgt voor de bewustwording van al deze conditioneringen en patronen, je eigen waarden en grenzen, leer je concreet wat je in je dagelijkse leven kunt doen om je patronen te doorbreken, steviger in te staan voor jezelf en jouw waarden en jouw wensen, grenzen en behoeften effectief te communiceren. En dit alles in een veilige omgeving met persoonlijke support en onder gelijkgestemden.

Weer grip op je leven met Onbelemmerd

Door conditionering los te laten kom je in contact met je eigen unieke kracht en potentieel en kun je gezonde eigen keuzes maken en je eigen leven leiden.

Voorbij feminisme; dat is meer mannelijke energie

Het feminisme van de jaren '70 was vaak radicaal en strijdvaardig wat voor vrouwen nodig was om zich los te maken van de traditionele rolpatronen en de grenzen die hen werden opgelegd. Ze wilden gelijkwaardigheid met mannen en waren bereid om daarvoor te strijden wat eigenlijk een heel mannelijke energie is. Vrouwen wilden laten zien dat ze net zo sterk en assertief konden zijn als mannen. Ze wilden zich niet laten onderschatten of onderdrukken. Deze mannelijke energie was nodig om de strijd voor gelijkheid te voeren. Het was een krachtige energie die vrouwen in staat stelde om voor zichzelf op te komen en hun rechten te claimen.

De werkelijke kracht van vrouwen is hun zachte, ontvankelijke en geweldloze energie die gebaseerd is op intuïtie, empathie en verbinding. Deze energie is anders maar net zo krachtig als de mannelijke energie. Vrouwen zijn in staat om anderen te begrijpen en te steunen, hebben een andere, vaak creatievere kijk op problemen en oplossingen en in staat om een positieve verandering teweeg te brengen. Deze zachte, geweldloze energie is belangrijk voor de wereld. Vrouwen kunnen deze energie gebruiken om een meer vreedzame, rechtvaardige en inclusieve wereld te creëren.

Vrouwen maken vaker een positieve impact - Vrouwelijke ondernemers

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van vrouwelijke energie. Er is een opkomst van vrouwen die zich inzetten voor vrede, samenwerking en duurzaamheid en vrouwen kiezen vaker voor ondernemerschap met een sociaal-maatschappelijk en economisch verantwoorde focus. Vele vrouwelijke ondernemers richten bedrijven op die niet alleen winstgevend zijn, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving. Deze ondernemingen streven naar duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, milieubewustzijn en empowerment van gemeenschappen. Vrouwen tonen steeds vaker een voorkeur voor bedrijfsmodellen die zowel economische groei als maatschappelijke waarde nastreven. Deze verschuiving weerspiegelt een grotere betrokkenheid en de noodzaak van vrouwen bij het creëren van een positieve impact.

Een oproep aan mannen & vrouwen

Het is belangrijk om de kracht van vrouwen in al haar diversiteit te erkennen waarbij zij de kans krijgen zacht, ontvankelijk en geweldloos te zijn zodat zij niet meer zo strijdvaardig hoeven te zijn. Daar ligt nog een hele grote rol en vertaalslag voor mannen. Vrouwen zijn de scheppende kracht in de wereld. Zij zijn degenen die het leven baren en opvoeden. Zij zijn degenen die de wereld vormgeven door hun liefde, zorg en creativiteit. Vrouwen moeten heel veel doen en laten omwille van hun kinderen, zij moeten hun lichaam onderdrukken met anticonceptiemiddelen om niet zwanger te raken, zij moeten alle veranderingen in hun lichaam doorstaan met zwangerschap en bevalling, zij moeten hun kinderen voeden met borstvoeding en daar buiten hebben zij gedurende gemiddeld 38 jaar van hun leven te maken met alle ongemakken, zoals hormoon spiegelingen, hoofdpijn, buikpijn, krampen en bloedingen tijdens de maandelijkse cyclus.

Mannen, wees je bewust van de kracht van de vrouwelijke schepping. Respecteer de taken die vrouwen moeten doen en laten. Wees begripvol voor de fysieke en emotionele belasting die vrouwen ervaren. Help vrouwen om te floreren. Geef hen de ondersteuning die ze nodig hebben om hun volle potentieel te bereiken. Vrouwen & Mannen:

 • Wees trots op wie je bent en ben je bewust van je kracht en je potentieel.
 • Vergeet niet om voor jezelf te zorgen en neem de tijd om te ontspannen en te herstellen.
 • Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen. Je bent niet alleen.

Hoe kunnen mannen hun vrouwelijke partner ondersteunen?

Elke vrouw heeft vrouwelijke en mannelijke energie en elke man heeft mannelijke en vrouwelijke energie. In een gezonde relatie floreren zowel mannelijke als vrouwelijke energieën wanneer ze elkaar aanvullen en versterken.

 • Mannelijke energie wordt vaak geassocieerd met kracht, stabiliteit, daadkracht en bescherming.
 • Vrouwelijke energie wordt vaak gezien als intuïtief, creatief, empathisch en verbindend.

Voor een man om een vrouw in haar kracht te zetten, is het essentieel om haar autonomie en persoonlijke groei te ondersteunen. Het betekent het erkennen en waarderen van haar unieke kwaliteiten en bijdragen, en haar aanmoedigen om haar doelen na te streven.

Waar een man het meeste behoefte heeft aan respect en waardering in een relatie, hebben vrouwen het hardste emotionele en fysieke veiligheid nodig om zich prettig te voelen in een relatie.

Dat is direct terug te herleiden is naar hoe vrouwen van oudsher constant in volledige staat van paraatheid waren, alles moesten overzien en alles in de gaten moesten houden wanneer de mannen op jacht waren. Een man en mannelijke energie kan in een relatie zorgen voor stabiliteit en daadkracht en de vrouw het gevoel van veiligheid en bescherming geven door bijvoorbeeld:

 • Communicatie: Open en eerlijke communicatie bevordert begrip en vertrouwen.
 • Respect voor grenzen: Het respecteren van persoonlijke grenzen creëert een gevoel van veiligheid.
 • Emotionele steun: Luisteren, begrijpen en emotionele steun bieden in zowel goede als moeilijke tijden.
 • Verantwoordelijkheid nemen: Verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en bijdragen aan het partnerschap en de relatie.
 • Gelijkwaardigheid: Handelen vanuit een gelijkwaardige mindset, waarbij beslissingen samen worden genomen.
 • Zorgzaamheid: Kleine gebaren van zorg en aandacht laten zien om de ander te waarderen.
 • Samenwerking in doelen: Actief samenwerken aan gedeelde doelen en ambities.
 • Veiligheid creëren: Een veilige omgeving bieden waarin zij zichzelf kan zijn zonder angst voor oordeel.
 • Waardering uiten: Het tonen van waardering voor haar bijdragen aan de relatie en het dagelijks leven.
 • Zelfreflectie: Bereid zijn om naar zichzelf te kijken en te groeien voor een gezonde relatie.

Het gaat om het creëren van een omgeving waarin ze zich veilig voelt om haar ideeën te uiten en haar eigen pad te volgen. Het gaat ook om het begrijpen van haar behoefte aan emotionele connectie en empathie en daar ruimte voor creëren door er 'te zijn' wanneer zij dat nodig heeft, zonder direct in de actie te schieten of haar problemen te willen oplossen.

Er stabiel 'zijn', door haar even een knuffel te geven wanneer zij emotioneel of overprikkeld is of haar een taak of last uit handen te nemen, zodat zij de ruimte krijgt om haar emoties te verwerken is een van de beste dingen die een man voor een vrouw kan doen.

Disbalans in relaties door vrouwen die teveel vanuit mannelijke energie leven

Een vrouw kan alleen van een man verwachten dat hij in zijn mannelijke energie en kracht staat en haar ondersteunt en aanvult, wanneer zij hem daar ook de ruimte voor geeft en dus niet alles 'zelf gaat oplossen en doen'.

Vrouwen hebben door de tijd heen moeten strijden voor hun rechten, waardoor zij vaak vanuit te veel mannelijke energie zijn gaan leven. Dit is een overlevingsmechanisme. Maar het te ver afdrijven van de natuurlijke vrouwelijke energie verstoort de balans in relaties of kan ervoor zorgen dat vrouwen langdurig single blijven. Te veel mannelijke energie bij een vrouw in een relatie kan leiden tot spanningen en misverstanden. Vrouwen kunnen zich dan bijvoorbeeld minder ontvankelijk opstellen, terwijl mannen mogelijk moeite hebben om een ondersteunende rol te vervullen en zich daardoor minder gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Zij worden als het ware uit hun mannelijke energie gehaald en 'ontmand'. Het gaat om een gezonde wisselwerking waarin beide partners nog beter tot hun recht komen in de relatie met de ander en bewustwording in eigen patronen en aandeel in de relatie is hierbij cruciaal.

Voor vrouwen is bewustwording nodig van waar zij teveel in hun mannelijke energie zijn gaan leven en dat zij opnieuw gaan verbinden met hun vrouwelijke kracht. Zo kunnen zij zowel hun mannelijke als vrouwelijke eigenschappen op een gezonde en effectieve manier benutten en harmonie brengen in hun leven en relaties.

Samenwerken voor een synergie die sterker is dan twee losse individuen

Een wederzijdse ondersteuning tussen partners, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke energieën in balans zijn, draagt bij aan een gezonde, liefdevolle relatie. Het gaat juist om het vieren van elkaars unieke krachten en het samenwerken om een synergie te creëren die sterker is dan de som der delen.

In een wereld waarin gelijkheid en respect tussen mannen en vrouwen essentieel zijn, is het belangrijk dat partners elkaars kracht erkennen, aanvullen en samen streven naar groei en welzijn. Samen vormen ze een krachtige eenheid die niet alleen hun eigen levens verrijkt, maar ook bijdraagt aan een evenwichtige en rechtvaardige samenleving. En laat dat nou precies mijn missie zijn!

Wil jij in zes weken vol zelfbewustzijn, weer in verbinding staan met jezelf, zodat je gezonde keuzes maakt en jouw leven leid, puur en oprecht vanuit wie jij bent en ongeacht verwachtingen, conditioneringen en eerdere overtuigingen en patronen? Klik hier voor meer informatie over mijn programma Stevig op Jezelf Staan en plan vrijblijvend een online kennismakingsgesprek of schrijf je gratis in voor het compacte programma Onbelemmerd!

Ik begeleid ook koppels om beiden binnen hun relatie steviger op zichzelf te staan en zo beter verbinding met elkaar te maken. Zij volgen dan beiden individueel het 6 weken programma en samen een wekelijkse online meeting twee op één met mij. Vanwege de decembermaand die in het teken staat van verbinding kun je nu deelnemen met extra korting. Een mooier cadeau kun je jullie relatie niet geven!

Stevig op Jezelf Staan & Samen sterker verbinden

Voel je vrij om mij een berichtje te sturen via WhatsApp. Je hoeft het niet alleen te doen.

Liefs Fanny

Weer grip op je leven met Onbelemmerd

Categorieën