mannelijke-vrouwelijke-energie-machtsstrijd
Fanny Willems
12/19/2023

Mannelijke en vrouwelijke energie, machtsstrijd of balans in relaties.

12/19/2023

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en groei lijkt het soms alsof mannen een beetje over het hoofd worden gezien. Het lijkt iets waar vooral vrouwen zich mee bezighouden. Ik heb vaak het gevoel dat mannen sneller genoegen nemen met een ‘oké’ leven en een ‘prima’ relatie, terwijl vrouwen in deze tijd meer streven naar vervullende, diepgaande, gelukkige en gezonde relaties. Maar in relaties moet het van twee kanten komen. En hoe mooi is het als mannen en vrouwen meer gaan samenwerken om meer betekenisvolle, gezonde relaties te creëren? Of je nu een relatie hebt of niet, het begint bij jezelf. 

Luister het artikel hier als Podcast:

 

Of lees rustig verder...

New paradigm en nieuwe manier van denken rond relaties

In deze tijd is er een boeiende verschuiving gaande in de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Historisch gezien werden vrouwen eeuwenlang onderdrukt en klein gemaakt, en de strijd voor gendergelijkheid in met name de laatste decennia heeft geleid tot grote veranderingen. Juist omdat er binnen een relatief korte periode aanzienlijke veranderingen plaatsvinden, vraagt dit een enorm aanpassingsvermogen en is het lastiger om relaties in balans te houden. Deze globale veranderingen zijn naar mijn idee vaak een van de redenen voor de vele relatieproblemen en echtscheidingen in deze tijd. Wanneer we ons meer bewust zijn van deze globale verschuiving en ons eigen aandeel hierin, kunnen we de transitie makkelijker doorlopen en relaties versterken.

Vrouwen in hun mannelijke Energie

Als reactie op eeuwen van onderdrukking en beperkingen hebben vrouwen zich steeds meer geëmancipeerd. Ze eisen meer hun plek op in de professionele wereld, nemen leiderschapsrollen op zich en tonen de kracht van assertiviteit. Maar om deze taken en rollen ‘op te eisen’ en zich niet meer klein te laten maken, hebben veel vrouwen zich aangepast aan traditioneel mannelijke eigenschappen, zoals competitiviteit en ambitie, om gelijkwaardigheid te bereiken. Waardoor de vrouwelijke eigenschappen die juist zo hard nodig zijn, zoals hun empathische en verbindende kwaliteiten, creativiteit en veerkracht, worden onderdrukt.

Mannen in hun Vrouwelijke Energie

Aan de andere kant zien we mannen die meer ruimte geven aan hun vrouwelijke energie. Zij geven meer aandacht aan hun zorgzaamheid, tonen meer empathie, openheid en delen hun emoties op een manier die voorheen als 'niet-mannelijk' werd beschouwd. De keerzijde is dat dit de polariteit en aantrekkingskracht in een relatie niet ten goede komt. Te veel vrouwelijke energie kan leiden tot lethargie, besluiteloosheid en een gebrek aan leiderschap, daadkracht en richting, waardoor de relatie uit balans en stuurloos raakt.

Het vinden van balans en harmonie in relaties

Terwijl deze verschuivingen belangrijke stappen zijn richting gelijkwaardigheid, is de uitdaging nu het vinden van harmonie tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ik ben van mening dat we de polariteit in relaties moeten herstellen en dus juist de vrouwelijke en mannelijke energie in relaties mogen versterken en in ere mogen herstellen. Dat betekent niet dat alles weer terug moet naar een traditionele man/vrouw rol en vrouwen weer terug achter ‘het aanrecht’ moeten.

Het gaat juist om het erkennen en waarderen van mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf en in de ander, zodat we kunnen streven naar een evenwichtige en gelijkwaardige harmonie van mannelijke en vrouwelijke energieën, niet alleen op individueel niveau, maar ook op maatschappelijk en cultureel niveau. Op weg naar de tijd waarin iedereen de vrijheid heeft om authentiek zichzelf te zijn, ongeacht gender stereotypen of wat voor stereotypen ook.

Relaties vragen om samenwerking

Om even terug te komen op mijn intro; veruit mijn grootste doelgroep betreft vrouwen die zichzelf weer willen terugvinden en stevig op zichzelf staan, zonder zichzelf nog weg te cijferen maar ik ben zó blij dat ook steeds meer mannen hun weg weten te vinden naar Ontpop! Want net als vrouwen, zijn ook heel mannen de laatste jaren het slachtoffer geworden van deze verschuiving en veranderingen en ontwikkelingen rond relaties, waarbij zij na heel veel proberen, helpen, ondersteunen en pleasen toch vaak het onderspit hebben moeten delven en verward achterblijven na een scheiding of relatiebreuk.

Lees hierover ook mijn artikel ‘Begrijp vrouwen van rond de 40 die vastlopen. Vrouwen zijn 'Strijders', waarin ik dieper inging op de evolutionaire verschillen tussen mannen en vrouwen en om meer begrip te krijgen in waar vrouwen ‘vandaan’ komen en de strijd die zij moeten leveren om hun gelijkwaardige plek in de samenleving terug te winnen.

Een machtsstrijd in relaties door onzekerheid en kwetsbaarheid

In relaties ontstaat er vaak een zichtbare of onzichtbare machtsstrijd tussen mannen en vrouwen. Dit uit zich in onevenwichtige verantwoordelijkheden, gebrekkige besluitvorming en ook onderliggende en niet uitgesproken competitie en dominantie. De strijd uit zich subtiel, zoals de ander niet meenemen in belangrijke beslissingen of het onderdrukken van individualiteit, wat de verbinding beïnvloedt. Als jij je hierin herkent, weet dan dat bewustwording van deze dynamiek de eerste stap is naar een gezonde relatie.

Macht en controle vanuit onzekerheid

De drang naar macht en controle in een relatie komt vaak voort uit diepgewortelde onzekerheid en kwetsbaarheid bij een van de partners. Het kan een manier zijn om grip te krijgen op de angst om verlaten of niet gewaardeerd te worden. Het uit zich in het controleren van beslissingen, beïnvloeden van keuzes en het onderdrukken van de ander. Het is essentieel om te begrijpen dat deze patronen voortkomen uit persoonlijke worstelingen en onzekerheden.

Fysieke of emotionele mishandeling zijn nooit gerechtvaardigd

Hoewel het begrijpelijk is dat deze machtsdynamiek voortkomt uit persoonlijke worstelingen, rechtvaardigt het op geen enkele manier fysieke of emotionele mishandeling. Het is cruciaal om grenzen te stellen en niet te accepteren dat je wordt gekleineerd, betutteld of mishandeld. Iedereen heeft het recht om in een relatie met respect en liefde behandeld te worden, ongeacht de onderliggende onzekerheden. Of je partner nu soms ook lief en zorgzaam is of niet; mishandeling in welke vorm dan ook is schadelijk en echt een no-go.

Herprogrammeren van negatieve patronen

Wanneer je dagelijks of herhaaldelijk op een negatieve manier wordt aangesproken en misschien zelfs gemanipuleerd, wordt deze negativiteit in je systeem geprogrammeerd als malware. Je gaat dan de negatieve uitspraken en gedachten over jezelf als ‘waar’ aannemen in plaats van puur iets wat iemand tegen je zegt. Zo werkt het precies hetzelfde als jij zelf degene bent die negatief tegen jezelf praat, wanneer je altijd hard bent voor jezelf en jezelf niet met liefde en compassie benadert, zoals jij dat zelf wel bij een ander zou doen.

Goed nieuws: zoals het in-geprogrammeerd wordt, kun je het er ook weer uit krijgen.

Je brein is altijd in beweging en je leert door herhaling. Je hebt zelf de kracht om negatieve overtuigingen en gedachten om te buigen en te veranderen. Met Stevig op Jezelf Staan ga je dat stap voor stap doen. Het begint met bewustwording van destructieve patronen, gevolgd door actieve stappen om je gedachten en overtuigingen te transformeren. Bewuste aandacht en tijd voor jezelf, voor zelfreflectie en (ervaringsdeskundige) persoonlijke support zijn waardevolle en belangrijke stappen op weg naar herprogrammering.

Hoe kom je uit de machtsstrijd?

Het doorbreken van de stille machtsstrijd en het creëren van een gezonde relatie vraagt om open communicatie, wederzijds begrip en de bereidheid om samen te werken aan persoonlijke groei. Het erkennen van de bron van deze dynamiek is een stap in de richting van positieve verandering en het herstellen van een evenwichtige en liefdevolle verbinding.

Maar nogmaals, een relatie moet van twee kanten komen. Als jij de enige bent die open wil of kan communiceren en die bereid is om samen te werken aan de groei van jullie relatie, dan blijft het als vechten tegen de bierkaai. Wanneer zo’n relatie meer strijd dan veiligheid, liefde en geborgenheid geeft, is het wellicht beter de relatie te verbreken.

Onbelemmerd gelukkig jezelf zijn

Mannelijke en vrouwelijke energie in een relatie

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. In een relatie gaat het om een balans van deze mannelijke en vrouwelijke energieën. Eeuwenlang werden mannen en vrouwen beïnvloed door evolutionaire patronen die hun rollen in relaties bepaalden. Mannen werden vaak aangemoedigd om de 'jagers' te zijn, om voor bescherming en stabiliteit te zorgen. Vrouwen worden traditioneel gezien als de 'verzorgers', degenen die warmte en emotionele ondersteuning brengen.

Maar in deze tijd zijn deze rollen vloeiender geworden. Mannen zoeken niet enkel stabiliteit, maar verlangen ook naar emotionele connectie. Vrouwen streven niet alleen naar emotionele intimiteit, maar willen ook hun eigen kracht en onafhankelijkheid behouden.

  • Mannelijke energie wordt vaak geassocieerd met daadkracht, focus, en vastberadenheid.
  • Vrouwelijke energie brengt zachtheid, intuïtie, en verbinding.

Wanneer de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën verstoord raakt, kan een relatie uit evenwicht raken. Te veel mannelijke energie kan leiden tot dominantie en gebrek aan een emotionele verbinding. Te veel vrouwelijke energie kan resulteren in verstikking en gebrek aan duidelijke richting. Het herstellen van deze balans is cruciaal. Het vraagt om open communicatie, begrip van elkaars behoeften, en het vermogen om flexibel te zijn in de rolverdeling. Het is niet een kwestie van wie de leiding heeft, maar eerder hoe jullie samen kunnen dansen in harmonie.

Schaamte en ongemak zijn nodig voor groei

Iets waar velen van ons mee worstelen onderweg naar emotionele en persoonlijke groei, is schaamte. Met name voor mannen is het vaak moeilijk om openlijk over emoties te praten. Er heerst nog steeds een stigma dat je sterk moet zijn en je gevoelens moet verbergen. Maar weet je, schaamte is gewoon een menselijke ervaring waar ieder mens last van heeft. De enige manier om te groeien is door uit je comfortzone te stappen en in het oncomfortabele gevoel, waar vaak ook schaamte bij hoort. Dus erken dat je het voelt en

 Feel the fear and do it anyway!

Kwetsbaarheid omarmen

Stevig op jezelf staan, zelfcompassie en zelfliefde gaat niet om het veranderen van wie je bent, maar eerder om het omarmen van alle facetten van jezelf. Het betekent erkennen dat je emoties hebt, dat je mag groeien als mens en het verdient om het beste uit jezelf naar boven te halen.

  • Wat als je jezelf toestaat om je gevoelens te uiten?
  • Wat als je trots kan zijn op jouw emotionele ontwikkeling, zonder jezelf te verliezen?

Het betekent stoppen met jezelf af te sluiten van emoties en het voelen en tonen van kwetsbaarheid; het betekent dat je diep in jezelf verankerd bent.

Het erkennen van je eigen waardigheid, ongeacht de externe factoren.

Werken aan de buitenkant maar de binnenkant verwaarlozen

Zowel mannen als vrouwen worden continu geconfronteerd met schoonheidsidealen die bepalen hoe ze er aan de buitenkant zouden moeten uitzien. Voor mannen wordt vaak verwacht dat ze niet alleen fysiek, maar ook emotioneel sterk zijn. Er bestaat een ongeschreven regel dat emoties onderdrukt moeten worden en dat kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte. In reactie hierop zien we soms dat mannen zich richten op het ontwikkelen van hun fysieke kracht, alsof een gespierd lichaam de leegte van binnen kan vullen. Vrouwen gaan zich door de schoonheidsidealen voortdurend vergelijken met anderen en de markt is compleet verzadigd met allerlei producten en ingrepen om vrouwen ‘perfecter’ te laten lijken. Alsof een ideaal lichaam de innerlijke leegte kan opvullen.

Innerlijke kracht en zelfacceptatie brengen pas echt schoonheid tot uiting en laten mensen stralen. 

Je kan nog zo mooi zijn aan de buitenkant; als je je vanbinnen leeg en ongelukkig voelt, dan zal je nooit stralen en voluit van het leven kunnen genieten! Wanneer je de moed hebt om jouw innerlijke wereld te verkennen, ontstaat er iets prachtigs. De leegte wordt gevuld met zelfinzicht, emotionele rijkdom en een diepere verbinding met anderen. Je vindt dan een evenwicht waarin innerlijke en uiterlijke kracht hand in hand gaan. Het tonen van je ware zelf, met alle emoties en complexiteiten, maakt je niet zwak, maar juist een completer en rijker mens.

Een vervuld leven met gezonde relaties

Als je echt een vervullend leven en gezonde relaties wilt, is het verkennen van je innerlijke wereld onmisbaar.

Tips voor Innerlijke groei:

  • Zelfreflectie: Neem iedere dag even de tijd om naar binnen te kijken. Begrijp je eigen behoeften, verlangens en emoties.
  • Authentieke communicatie: Durf je kwetsbaar op te stellen in al jouw relaties. Eerlijke communicatie versterkt de banden en bevordert begrip.
  • Zoek hulp en steun bij anderen : Het vraagt moed om het erkennen dat je hulp nodig hebt of kunt gebruiken. Of je nu aanklopt bij vrienden, familie of professionele begeleiding zoekt, het delen van je reis maakt het lichter.

Met mijn online programma Stevig op Jezelf Staan krijg je zes weken lang de structuur en houvast om meer zelfcompassie en eigenwaarde te ontwikkelen en ongeacht externe factoren, gewoon jezelf te blijven in relaties. De zes weken lange, dagelijkse aandacht aan jezelf met een half uurtje per dag, zorgt voor een herprogrammering, zodat je je in korte tijd een ander, beter mens voelt!

Gezonde relaties kun je niet van buitenaf realiseren, dat gebeurt alleen van binnenuit. Met Samen Stevig op Jezelf Staan, kun je als koppel deelnemen aan het programma dat je beiden individueel volgt, waarbij je daarnaast zes online coaching sessies krijgt voor jullie samen. Zo kun je vanuit jullie eigen kracht en authenticiteit, puur en oprecht beter verbinden met jezelf en met elkaar.

Neem contact op voor meer informatie via WhatsApp rechtsonder in het scherm of plan vrijblijvend een online kennismakingsgesprek.

Onbelemmerd voluit jezelf zijn

Categorieën