mannelijke-energie
Fanny Willems
02/26/2024

Het belang van mannelijke energie in jezelf en in relaties

02/26/2024

Ik schrijf wel vaker over vrouwelijke energie, hoe belangrijk het is om als vrouw terug in je vrouwelijke energie te komen en dit te cultiveren. De laatste decennia zijn veel vrouwen te veel vanuit hun mannelijke energie gaan leven en dat heeft een effect op onze relaties. Andersom geldt precies hetzelfde. Ook mannen zijn in de laatste decennia vaak meer vanuit hun vrouwelijke energie gaan leven en vaak onbewust in die rol gedrukt door vrouwen die meer in hun mannelijke energie zitten. Voor de duidelijkheid; ongeacht het geslacht of je identificatie met een geslacht heeft ieder mens mannelijke en vrouwelijke energie in zich en gaat het om een balans van deze beide energieën die maakt dat je persoonlijk in balans komt. 

Luister het artikel hier als OntpopCast:

of lees rustig verder...

In dit artikel gaan we dieper in op het belang van mannelijke energie, de evolutie van mannelijke energie door de jaren heen en hoe deze veranderingen invloed hebben gehad op onze relaties. Vanuit het herstellen van de balans van mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en het eren en cultiveren van de polariteit van mannelijke en vrouwelijke energieën in beide partners kunnen deze elkaar versterken in bewuste relaties.

Mannelijke energie vanuit de evolutie

Vanuit een evolutionair oogpunt wordt mannelijke energie vaak geassocieerd met eigenschappen zoals kracht, bescherming, daadkracht en het vermogen om te jagen en te verdedigen. Deze eigenschappen waren in de oertijd essentieel om te overleven. De mannelijke energie manifesteerde zich in de rol van de jager en de beschermer van de stam, waarbij mannen verantwoordelijk waren voor het verzamelen van voedsel en het beschermen van hun gemeenschap tegen externe bedreigingen. Deze dynamiek wordt weerspiegeld in veel traditionele samenlevingen, waar mannen werden gezien als de leiders en hoofdverzorgers van hun gezinnen.

Bescherming voor de buitenwereld vs. binnenwereld

Mannelijke energie is gericht op het beschermen tegen de buitenwereld en richt zich op externe aspecten van het leven, zoals actie, leiderschap, structuur, focus en doelgerichtheid. Het draait om het nemen van initiatief, het stellen van doelen en het nastreven van prestaties in de buitenwereld. Mannelijke energie is gericht op het creëren van orde, het oplossen van problemen en het bereiken van resultaten in de fysieke wereld.

Vrouwelijke energie richt zich op het beschermen en veilig stellen van de binnenwereld, het gezin en interne processen zoals intuïtie, empathie, emotionele verbinding, zelfreflectie en het verzorgen van relaties. Het draait om het luisteren naar en vertrouwen op innerlijke wijsheid, het begrijpen van emoties en het koesteren van verbindingen met anderen en met zichzelf. Vrouwelijke energie is gericht op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving, zowel voor zichzelf als voor anderen.

Verschuiving en veranderingen van mannelijke energie

In de afgelopen decennia is de mannelijke energie en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in rap tempo veranderd, zoals:

Verschuiving van traditionele genderrollen: Genderrollen zijn flexibeler en gelijkwaardiger geworden. Mannen zijn niet langer alleen de kostwinners en besluitvormers in het gezin, nemen ook deel aan huishoudelijke taken, de opvoeding van kinderen en emotionele ondersteuning van hun partners.

Meer betrokkenheid bij gezinsleven: Mannen zijn meer betrokken bij het gezinsleven, de opvoeding van kinderen en het dagelijkse leven van het gezin, zoals het helpen met huiswerk, het bijwonen van ouderavonden en het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten met de kinderen.

Veranderingen op de arbeidsmarkt: Door meer flexibele werkstructuren en een grotere acceptatie van mannen die ervoor kiezen om meer betrokken te zijn bij het gezinsleven hebben mannen de ruimte gekregen een actievere rol te spelen in het gezin.

Ontwikkeling van emotionele intelligentie: Het belang van emotionele intelligentie en ontwikkeling worden meer erkend en het vermogen om emoties te uiten en te begrijpen groeit. Mannen worden aangemoedigd om hun emoties te tonen en openlijk te communiceren, wat resulteert in meer diepgaande en bevredigende relaties, zowel binnen als buiten het gezin.

Diversiteit in mannelijkheid: Er is een grotere erkenning van de diversiteit binnen mannelijke identiteiten, waardoor mannen de vrijheid hebben om hun unieke persoonlijkheid en expressie te omarmen. Dit heeft geleid tot meer acceptatie van verschillende manieren waarop mannelijke energie zich kan manifesteren, los van traditionele stereotypen.

Over het algemeen zijn dit positieve veranderingen en hebben ze geleid tot meer gelijkwaardige relaties tussen mannen en vrouwen.

Het effect van te veel vrouwelijke energie op je relatie

Wanneer je te veel in je vrouwelijke energie zit, kan dit naast een nadelig effect op jezelf ook een nadelig effect hebben op je partner en relatie. Te veel vrouwelijke energie kan leiden tot een gebrek aan richting en doelloosheid in het leven. Je merkt dat je minder gemotiveerd en gefocust bent, en worstelt met het nemen van initiatief in je carrière en persoonlijke doelen. Je neemt geen leiderschap in je relatie bent terughoudend in het nemen van beslissingen en toont weinig initiatief wat frustratie kan veroorzaken bij je partner, die wellicht op zoek is naar richting en stabiliteit.

Als je merkt dat je een staat bent van ‘Going with the flow’, weet je dat je in je vanuit je vrouwelijke energie leeft.

Het effect op polariteit en aantrekkingskracht

Bovendien kun je gevoeliger zijn voor je emoties, maar het lastig vinden om deze emoties om te zetten in actie. Je raakt dan verstrikt in overpeinzingen en analyses, waardoor je niet effectief reageert op emotionele situaties in je relatie. Dit zorgt dan voor een gevoel van onvermogen om je partner te ondersteunen en problemen op te lossen. Daarnaast kan te veel vrouwelijke energie bij een man leiden tot een verlies van aantrekkingskracht en passie binnen de relatie. Je partner kan zich minder aangetrokken voelen tot je zachtere, meer passieve kant en mist de kracht, vastberadenheid en leiderschap van de mannelijke energie, wat kan zorgen voor een gevoel van afstand en een gebrek aan opwinding binnen de relatie.

Werken aan de balans van mannelijke en vrouwelijke energie

Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze dynamiek en actief te werken aan het vinden van een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën binnen jezelf en je relatie. Je kunt je voorstellen dat indien je als man meer in je vrouwelijke energie zit, de vrouw meer in haar mannelijke energie dwingt en andersom. In het artikel ‘Begrijp vrouwen van rond de 40 die vastlopen. Vrouwen zijn strijders.’ OntpopCast #49 lees of hoor je meer over dit effect en wat de keerzijde hiervan is voor vrouwen en in ‘Mannelijke en vrouwelijke energie, machtsstrijd of balans in relaties.OntpopCast #50 lees of hoor je over hoe je vanuit een disbalans weer balans kunt realiseren in relaties.

Meer mannelijke energie ontwikkelen

Door meer in je mannelijke energie te komen en je bewust te worden van wanneer je in je mannelijke of je vrouwelijke energie zit, kun je je bewust worden van wat werkt voor jou en gericht bijsturen om meer in balans te komen. Deze stappen kun je nemen om meer in jouw mannelijke energie te komen:

  • Wees doelgericht: Stel duidelijke doelen voor jezelf, zowel op korte als lange termijn. Identificeer wat je wilt bereiken en werk actief aan het realiseren van deze doelen.
  • Neem verantwoordelijkheid: Neem verantwoordelijkheid voor je acties, keuzes en de consequenties daarvan. Wees bereid om verantwoording af te leggen en te leren van fouten.
  • Ontwikkel leiderschapsvaardigheden: Werk aan het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, zoals besluitvaardigheid, communicatie en het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren.
  • Wees assertief: Leer op te komen voor jezelf en je grenzen te stellen. Sta stevig in je schoenen en laat je niet gemakkelijk van je stuk brengen door anderen.
  • Cultiveer discipline: Ontwikkel een disciplineerde mindset en werk aan het consistent nastreven van je doelen, ook als het moeilijk wordt.
  • Omarm uitdagingen: Zie uitdagingen en tegenslagen als kansen voor groei en ontwikkeling. Wees bereid om uit je comfortzone te stappen en nieuwe ervaringen aan te gaan.
  • Fysieke activiteit: Investeer in fysieke activiteit en lichaamsbeweging, zoals krachttraining, vechtsporten of andere vormen van lichaamsbeweging die je kracht en vitaliteit vergroten.
  • Ontwikkel zelfvertrouwen: Werk aan het vergroten van je zelfvertrouwen door je successen te vieren, je capaciteiten te erkennen en jezelf positief te bekrachtigen.
  • Cultiveer onafhankelijkheid: Ontwikkel een gevoel van innerlijke kracht en onafhankelijkheid door te leren vertrouwen op je eigen capaciteiten en beslissingen te nemen die het beste zijn voor jou, los van externe invloeden.

Door je bewust te worden van wanneer je in jouw mannelijke energie zit en waar je wellicht wat meer mannelijke energie kunt cultiveren, kun je jezelf versterken en meer in balans en in je eigen kracht komen. Wil je meer weten over vrouwelijke energie en hoe je dit meer kunt ontwikkelen? Lees of luister dan mijn artikel 'Terug in je vrouwelijke energie' OntpopCast #14.

En zoals je weet heeft dit niet alleen een positief effect op jezelf maar ook op jouw relaties!

Als je merkt dat je jezelf snel wegcijfert of verliest in relaties en last hebt van belemmerende overtuigingen en patronen waardoor je moeite hebt met het aangaan of behouden van relaties, dan kan ik je helpen. Stevig op Jezelf Staan helpt je in zes weken tijd effectief om jezelf te herprogrammeren met nieuwe, gezonde overtuigingen en gewoonten en ook jouw mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen zodat je leven makkelijker en moeitelozer wordt en vooral veel leuker!

Vele mannen en vrouwen gingen je al voor met groot succes en daarom geef ik een 100% resultaatgarantie. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Plan dan vrijblijvend een online kennismaking in.

Jij bent de enige die erachter kan komen wie jij in werkelijkheid bent maar je hoeft het niet alleen te doen en ik bied je de houvast en structuur om dat te ontdekken, zodat je daar vol vertrouwen in kunt zijn.

❤️ LIefs Fanny

Categorieën